Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΑIKIDO  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το τμήμα Aikido Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ''την πορεία '' του το 2010 .

Υπεύθυνος εκπαίδευσης του τμήματος Aikido είναι ο Ηλιόπουλος Δημήτριος 3ο dan ΑΙΚΙΚΑΙ.

Ξεκίνησε την εξάσκηση του στο Aikido Αθηνών υπό τους senseis Janet Clift 6o Dan και Eamonn Devlin 5o Dan.

Το τμήμα Aikido είναι υπό την εποπτεία του Aikido Αθηνών και είναι μέλος του ΑΙΚΙΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ. Η εξάσκηση ακολουθεί παραδοσιακό τρόπο απο πλευράς τεχνικής και διδασκαλίας.Εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο και ηλικίες από 14 χρονών και άνω... τηλ.επικ : 6938914049 οδός : Νικολάου Παρασκευά 36, ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.